Warsztaty KIPA „Sprawna produkcja”

  

Spotkanie odbędzie się we wtorek 6 czerwca 2017 w godzinach 10.00 - 15.00, w siedzibie firmy prawniczej LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy przy ulicy Szarej 10 w Warszawie (Powiśle).

Szkolenie poprowadzi mec. Maciej Kubiak, adwokat, wspólnik w LSW, specjalista z zakresu prawa mediów, własności intelektualnej (zwłaszcza prawa autorskiego), nowych technologii a także prawa reklamy i konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych.

Temat szkolenia:   Włączanie twórczości osób trzecich do filmów. Wykorzystanie dóbr osobistych  w filmach. 

Omawiane będą m.in. zasady nabywania  praw, uzyskiwania  licencji, przygotowania umów o stworzenie utworu lub wykorzystanie już istniejącego utworu – aspekty praktyczne i najczęstsze błędy.

Podczas warsztatów prezentowane będą korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z archiwów, granice inspiracji i cytatów, dozwolony użytek w przestrzeni publicznej itp. Poruszane zostaną również kwestie dóbr osobistych w filmie (nazwisko, wizerunek, dobre imię, kult pamięci po osobie zmarłej). Przewidziano także szkolenie na temat danych osobowych, ochrony prywatności i poufności w branży audiowizualnej.

Liczymy na aktywny udział uczestników warsztatów, zwłaszcza podczas prezentacji i omawiania konkretnych przykładów filmowych i związanych z nimi kwestii prawnych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego(w załączniku) , który można przesyłać do dnia 31 maja 2017 (środa) na adres biuro@kipa.pl  z dopiskiem „warsztaty”.

Warsztaty odbywają się dzięki dofinansowaniu PISF – Polskiego Instytut Sztuki Filmowej, w ramach całorocznego cyklu szkoleń i warsztatów producenckich „KIPA Sprawna Produkcja”.Formularz zgłoszeniowy do pobrania pod linkiem:
http://www.kipa.pl/index.php/aktualnosci/9959-nabor-zgloszen-na-warsztaty-kipa-wlaczanie-tworczosci-osob-trzecich-do-filmow-wykorzystanie-dobr-osobistych-w-filmach

Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności