Spacer krajobrazowy w Olsztynie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu 20 października 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie zaprasza na spacer krajobrazowy po średniowiecznej części Olsztyna, lesie miejskim i okolicach Jeziora Długiego

W 2018 roku po raz trzeci obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu - święto ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Głównym tematem tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu są Usługi krajobrazowe.

W ramach tegorocznego tematu przewodniego kontynuowana jest idea organizowania spacerów krajobrazowych, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym jego historii, procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji, jakie pełni lub ewentualnych zagrożeń. Każdy z nas powinien wiedzieć jak kształtowany jest otaczający nas krajobraz i jaka jest jego wartość.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowił czynnie włączyć się w obchody Dnia Krajobrazu 2018, organizując 20 października 2018 r. o godzinie 12:00 spacer z przewodnikiem. Miejscem zbiórki będzie Zamek Kapituły Warmińskiej – przy bramie wejściowej do zamku.

Spacer rozpocznie się wprowadzeniem do tematyki ochrony krajobrazu oraz  nawiązaniem do polskiej historii Warmii i do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podnóże zamku to dobre miejsce do krótkiego przedstawienia widoków tworzonych przez obiekty architektury z XIV, XIX, XX i XXI wieku. Zaprezentowane zostaną między innymi XIX-wieczne mosty kolejowe i koszary, z uwzględnieniem ich usług krajobrazowych.

Dalej uczestnicy spaceru będą zwiedzać las miejski. Zwrócona zostanie uwaga na  jego krajobrazy naturalne i na kształtowane przez człowieka obiekty kulturowe. Spacer odbędzie się brzegiem Łyny wzdłuż przełomowego jej  odcinka do Mostu Smętka, gdzie wspomniane zostanie o próbie rekultywacji Jeziora Długiego.

Kolejnym punktem spaceru będzie rezerwat przyrody Mszar - przykład krajobrazu niemal pierwotnego. Ostatnim etapem spaceru będą brzegi Jeziora Długiego i przykłady różnego rodzaju krajobrazów (pejzaży) widocznych z mostu nadjeziornego. Przewidywany czas trwania spaceru to około 2,5 godziny.

Zapraszamy do udziału w spacerze.


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności