Rozstrzygnięcie I Konkursu na wspieranie produkcji filmowych


Komisja Konkursowa w składzie :
1. Bogumił Osiński – Kierownik RBF – przewodniczący
2. Katarzyna Pawlak – Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka – członkini
3. Zdzisław Fadrowski – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji – członek

na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2017 roku  oceniła ostatecznie  projekty, które przeszły dwa pierwsze etapy Konkursu tj. ocenę formalną oraz merytoryczną dokonaną przez  trzech niezależnych ekspertów: Marię Malatyńską – krytyka filmowego i publicystkę, Jana Dworaka – producenta filmowego i telewizyjnego,dziennikarza, eskperta medialnego oraz Jerzego Niemczuka – scenarzystę filmowego, pisarza.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu  (par.4 pkt 4) do trzeciego – ostatniego etapu Konkursu zostały  skierowane wnioski, które otrzymały średnią arytmetyczną ocen ekspertów powyżej 43 punktów dla filmu fabularnego, powyżej 40 punktów dla filmu dokumentalnego i  powyżej 43 punktów dla filmu animowanego.
Powyższy warunek spełniało siedem  projektów.

Komisja przy wyborze produkcji , którym przyznała  wkład koprodukcyjny z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, prócz opinii ekspertów brała pod uwagę następujące kryteria :
1. Etap produkcji filmu : wstępny/development; przygotowawczy; zdjęciowy; okres montażu i udźwiękowienia; prace końcowe,
2. Liczbę dni zdjęciowych w województwie warmińsko-mazurskim,
3. Wysokość kwoty deklarowanej do wydatkowania na Warmii i Mazurach,
4. Spodziewany efekt promocyjny dla regionu,
5. Dotychczasowy dorobek producenta i reżysera, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji
6. Warunki ekonomiczno – finansowe produkcji.

Po analizie siedmiu projektów i uwzględnieniu przedstawionych wyżej kryteriów Komisja jednogłośnie postanowiła przyznać dotację finansową na wsparcie czterech produkcji filmowych:

W kategorii Film Fabularny:

„CICHA NOC” – reż. Piotr Domalewski – debiut.
Producent:  STUDIO MUNKA - Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
Studio im. Andrzeja Munka jest znanym producentem promującym odpowiedzialne wartościowe projekty młodych twórców filmowych, daje gwarancję właściwej opieki artystycznej i produkcyjnej nad projektem.
Film opowiada historię rodzinnej wigilii na wsi. Główny bohater, 27-latek wraca na wieś z emigracji, aby zebrać pieniądze na rozkręcenie własnego interesu za granicą. Opowieść realistyczna stanowiąca swego rodzaju fotografię socjologiczną społeczności małej osady. W klimacie przypomina wczesne filmy Wojciecha Smarzowskiego „Wesele” czy „Dom zły” poprzez podobną konstrukcję, gorzki smak komediodramatu, a nawet podobne wybory obsadowe (Arkadiusz Jakubik). W obsadzie m.in. Artur Steranko aktor Teatru im. S.Jaracza w Olsztynie. Film z pewnością zainteresuje szeroką widownię.
Produkcja w fazie montażu i udźwiękowienia.
Wszystkie zdjęcia kręcono w województwie warmińsko-mazurskim (27 dni). Ekipa wydała na Warmii i Mazurach 300 tysięcy PLN.
Zapewniona dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej  w Warszawie.
Przewidywany termin wykonania pierwszej kopii wzorcowej – 7 listopada 2017 r.


W kategorii Dokument :

„TAJEMNICE DE REVOLUTIONIBUS” – reż. Michał Juszczakiewicz
Producent : Fundacja Nicolaus Copernicus w Truszczynach.
Film o losach pierwszego wydania w 1543 roku fundamentalnego dzieła Mikołaja Kopernika zawierającego teorię heliocentryczną. Opowiada mało znane okoliczności przygotowania tej księgi, zaangażowanych w te przygotowania protagonistów w całej niemal ówczesnej społeczności naukowej, religijnej i politycznej. Pokazuje wydarzenia toczące się m.in. we Fromborku, Wittemberdze, Lubawie, Królewcu, Norymberdze. Profesjonalnie przygotowana produkcja z angielską wersją językową, daje szanse na sprzedaż różnym stacjom telewizyjnym w kraju i za granicą.
Film w fazie zdjęciowej. 20 spośród 32 dni zdjęciowych w województwie warmińsko-mazurskim. Planowana premiera : 1.12.2017 .
Finansowanie produkcji z innych źródeł wymienionych we wniosku potwierdzone.


„PGR – OBRAZY” – reż. Joanna Warecha (debiut)
Producent : KAMEROVID Sp. z o.o. Wrocław
Film opowiadać będzie o losach ludzi żyjących w PGR-ach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w okresie transformacji ustrojowej przełomu lat 80-ych i 90-ych minionego wieku. Niezwykle ważny temat mocno poparty wspomnieniami prawdziwych ludzi, głęboko tkwił w tej ziemi i trzeba go było tylko z niej wydobyć. Walorem projektu jest fakt, iż autorka pochodzi z tych ziem i dobrze je zna, dlatego wszystko jest starannie przemyślane, głębokie i autentyczne. Bardzo atrakcyjnie przemyślana konstrukcja filmu, wykraczająca poza ramy reportażu, tworząca obraz uniwersalny o tym, w jaki sposób człowiek potrafi reagować na przemiany będące ponad ludzką wytrzymałością.
Film w okresie przygotowawczym.
12 dni zdjęciowych – wszystkie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Producent potwierdził współfinansowanie filmu przez TVP S.A.


„NOWA KREW” – reż. Paweł Ziemilski (debiut)
Producent wiodący: Fundacja NUR w Łodzi. Koprodukcja międzynarodowa.
Pełnometrażowy film dokumentalny. Jego tematem jest emigracja zarobkowa mieszkańców mazurskiej wsi Stare Juchy do Islandii. Blisko połowa z tysiąca żyjących tam do tej pory wyemigrowało do Islandii. Pozostawili po sobie pustkę. Ci, którzy pozostali w rodzimej miejscowości, kontakt ze swoimi bliskimi utrzymują poprzez ulotną nić łączności internetowej m.in. dzięki Skype’owi.
Film w końcowej fazie zdjęciowej. Z 60 dni zdjęciowych  21 realizowano w Starych Juchach. Premiera : marzec 2018 r. Prezentacja w kinach w Polsce i zagranicą oraz na płytach DVD.
Przewidywana liczba widzów w kinach 100.000.
Producent potwierdził otrzymanie dotacji na produkcję filmu z PISF i TVP S.A.

W opisie wyżej wymienionych projektów filmowych wykorzystano fragmenty recenzji Ekspertów Konkursu.


Warto podkreślić, że długo oczekiwaną decyzję o utworzeniu Warmińsko – Mazurskiego Funduszu Filmowego podjął Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, który przeznaczył  500 tysięcy PLN  na wspieranie. produkcji filmowych aplikujących w  I Konkursie Regionalnego Funduszu Filmowego w Olsztynie.  WMFF powstał 1 stycznia 2017 roku.

Przypomnijmy, że udział w I Konkursie zgłosiło 14 producentów. O dotacje zwróciło się  5 autorów filmów fabularnych, 7 dokumentalnych i 2 animowanych. Wśród aplikujących było 6 debiutantów.
Do drugiego etapu Konkursu , oceny merytorycznej ekspertów zakwalifikowano dziesięć projektów. Trzech nie spełniało wymogów formalnych, jeden  z wnioskodawców zrezygnował z ubiegania się o dotację.

Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności