Promocja 250-lecia powołania Ignacego Krasickiego na biskupa warmińskiego.

Z okazji 250 rocznicy powołania Biskupa Ignacego Krasickiego na urząd biskupa warmińskiego (co miało miejsce 24 grudnia 1767 r.), Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie planuje przeprowadzić promocyjną kampanię społeczną i edukacyjną wokół postaci wielkiego poety, duchowego i duchownego przywódcy narodu tak blisko związanego z regionem. Ignacy Krasicki jest jedną z niewielu wielkich postaci polskiego Oświecenia reprezentujących nasz region i należy wykorzystać tę niepowtarzalną okazję do promowania Warmii i Mazur - poprzez postacie wielkich Polaków. 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu "Ignacy Krasicki. Biskup warmiński. Książę poetów polskich" został złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w listopadzie 2016. 

 

Wnioskodawca przeprowadzi promocyjną kampanię społeczną i edukacyjną wokół postaci wielkiego poety, duchowego i duchownego przywódcy narodu blisko związanego z regionem Warmii i Mazur. Ignacy Krasicki jest wybitną postacią polskiego Oświecenia i dlatego należy wykorzystać tę postać do promocji czytania i obcowania z literaturą najwyższej jakości. Projekt „Ignacy Krasicki. Biskup warmiński. Książę poetów polskich” służy upowszechnieniu dzieł literatury narodowej i pogłębieniu znajomości pięknego, bogatego i wysokiego języka polskiego, dawnego i współczesnego. 

 

Wnioskodawca planuje współpracę z podmiotami z regionu. Partnerem projektu będzie lokalna organizacja pozarządowa od lat popularyzującą postać księcia poetów polskich, Stowarzyszenie Kapituła Nagrody imienia Biskupa Ignacego Krasickiego. Kapituła przyznaje od 1989 roku pamiątkowe medale za znaczące dzieło lub całokształt działań twórczych i artystycznych osobom związanym z Warmią i Mazurami w dziedzinach: literatura, plastyka, muzyka, dziennikarstwo, fotografika, teatr, architektura, ochrona dóbr kultury, muzealnictwo, edytorstwo, szeroko pojęte nauki humanistyczne. Wkładem rzeczowym Kapituły będą posiadane archiwalne zasoby udostępnione do produkcji filmu dokumentalnego o jej działalności. 

 

Partnerem projektu będzie Lidzbarski Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Wkładem rzeczowym Partnera projektu będzie udostępnienie i zabezpieczenie miejsca realizacji uroczystej imprezy finałowej regionalnego przeglądu przedstawień opartych na poezji biskupa Ignacego Krasickiego.

 

Projekt „Ignacy Krasicki. Biskup warmiński. Książę poetów polskich” służy upowszechnieniu dzieł literatury narodowej i pogłębieniu znajomości pięknego, bogatego i wysokiego języka polskiego, dawnego i współczesnego. Opublikowane w styczniu 2013  r. „Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010-2011” Rady Języka Polskiego zwraca uwagę na problematykę zaniku funkcji komunikacyjnej języka. Zaś wykorzystanie komunikacji w języku polskim poprzez poznanie ważnych dzieł literackich epoki Oświecenia, pisanych dawną piękną polszczyzną, jest wyzwaniem dla dzisiejszego młodego czytelnika, rzadko już niestety mającego do czynienia z dawnym językiem polskim. Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności