Program "Nasze miejsca, nasze księgi" - 2018-2020

 

Z dumą i satysfakcją informujemy, że zakończyliśmy Program „Nasze miejsca, nasze księgi”. Zapraszamy do obejrzenia podcastu, prezentującego najważniejsze elementy tego wyjątkowego działania animacyjnego oraz do lektury tekstu podsumowującego, przygotowanego przez koordynatorkę Programu, Wiolettę Michalską.

"Zasadniczym celem programu "Nasze miejsca, nasze księgi", realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
w Olsztynie i jego wieloma partnerami (m.in. Stowarzyszeniem „Tratwa” i Miejskim Domem Kultury w Ornecie) w latach 2018 – 2020, było wypracowanie i użycie form i działań edukacji kulturowej do tworzenia i wzbogacania kapitału społecznego i kreatywnego. Proces kształcenia i praktycznego działania, w który zaangażowane były różne wiekowo grupy uczestników, polegał na rozpoznaniu,
a następnie tworzeniu form społecznej aktywności kulturowej, wykorzystujących najważniejszy zasób kulturowy Warmii i Mazur. Jest nim pamięć kulturowa i historyczna.

Rozpoczęliśmy działania w 2018 r., początkowo w Ornecie,
a w kolejnych dwóch latach następował proces replikacji do innych środowisk regionu. Punktem wyjścia były historie zbierane od mieszkańców Ornety, w formie wywiadów indywidualnych oraz gromadzenie dokumentów związanych z lokalną pamięcią kulturową i historyczną. Stworzono wspólnie, w procesie włączającym mieszkańców, takie formy artystycznej ekspresji, dla których inspiracją były różnorodne elementy lokalności i jej tradycji. Formy te odwoływały się do doświadczeń sztuki najnowszej - public i streetart'u, aranżacji w przestrzeni otwartej, tzw. "teatru społeczności".

Istotnym elementem naszych działań było powołanie Żywych Archiwów Naszych Miejsc - opracowanych i udostępnianych publicznie zbiorów wywiadów, dokumentów i pamiątek. Została stworzona baza zasobów pamięci lokalnej - w postaci zbioru licznych wywiadów z seniorami, stron internetowych zawierających bogate zestawy dokumentacji dźwiękowej i fotograficznej oraz mapy miejsc istotnych dla mieszkańców.

Udało nam się wypracować modelowy projekt animacji i edukacji kulturowej, którego czynnymi uczestnikami była młodzież szkolna, ich rodzice, nauczyciele, lokalne organizacje pozarządowe, najstarsi mieszkańcy miast, instytucje i praktycznie wszystkie szkoły gmin Orneta, Bażyny i Łukta. Efektem tej wspólnej pracy jest opracowanie i zrealizowanie szkolnego programu edukacji kulturowej – „Moje Muzeum”.

Powstała swoista pracownia artystyczna łącząca zainspirowanych zasobami lokalnymi artystów, seniorów, młodzież i dorosłych. Efekty tej pracy prezentowane były publicznie, nie tylko w Ornecie - słuchowiska, wystawy, spektakle, działania plastyczne, etiudy filmowe, warsztaty teatralne, koncerty pieśni kresowych - cieszyły się dużym uznaniem i zainteresowaniem.

Wykonaliśmy również nagranie słuchowiska według dramatu
i scenariusza Katarzyny Matwiejczuk „Najlepsze zabawy były pod mostem”. Tekst dramatyczny powstał na podstawie zgromadzonych w trakcie programu wywiadów biograficznych z najstarszymi mieszkańcami Ornety. Widowisko było prezentowane kilkakrotnie
w 2019 roku w formie czytań dramatycznych w Ornecie (m.in.
w Miejskim Domu Kultury i w Liceum Ogólnokształcącym).
Z powodu ogromnego zainteresowania oryginalnym tekstem wzruszającego słuchowiska zdecydowaliśmy się na jego cyfrowe nagranie,
a następnie wykonanie go w formie poetyckiego ilustrowanego zdjęciami i ilustracjami podcastu. W słuchowisku wzięli udział aktorzy Olsztyńskiego Teatru Lalek (reżyseria - Andrzej Bartnikowski).

 

Na podstawie zbiorów z Archiwum Państwowego w Olsztynie przeprowadzona została kwerenda archiwalna - opracowano materiały dokumentacyjne dotyczące historii kolejnych miast - Górowa Iławeckiego i Braniewa i Łukty w latach 1945 – 1953. Po dokonaniu wyboru i redakcji dokumentów przygotowano scenariusze i koncepcje plastyczne dwóch wystaw, które są prezentowane w internecie.

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych:

www.orneta-zywe-archiwum.pl

www.zywa-encyklopedia.pl

www.gorowo-zywe-archiwum.pl

www.bazyny-zywe-archiwum.pl

www.warmiaimazury.mojemuzeum.pl

www.archipelag.ceik.eu

 

Idea i koordynacja programu – Wioletta Michalska i Ryszard Michalski

Podcast „NASZE MIEJSCA, NASZE KSIĘGI”

Opracowanie graficzne – Katarzyna Schulz – Marcinkiewicz

Scenariusz i wybór dokumentacji do podcastu: Magdalena Wilde, Ryszard Michalski

Czyta: Mateusz Mikosza, tło muzyczne: Kapela Rodziny Wasilewskich

Prowadzenie działań teatralnych i realizacja spektaklu „Kierunek Orneta”: Honorata Mierzejewska – Mikosza, Mateusz Mikosza, Piotr Michalczuk

 

Przygotowanie muzyczne koncertu „Pieśni Wędrowców”:

- Ewa i Robert Wasilewscy oraz Kapela Rodziny Wasilewskich – grupa seniorów

- Agata i Tymoteusz Ławrukajtis – grupa młodzieżowa.

 

Projekty i realizacja wystaw oraz działań plastycznych: Bartosz Świątecki, Adam Cieślak.

Czytania performatywne oraz słuchowisko „Najlepsze zabawy były pod mostem” - w wykonaniu aktorów Olsztyńskiego Teatru Lalek - reżyseria – Andrzej Bartnikowski, scenariusz – Katarzyna Matwiejczuk, aktorzy: Hanna Banasiak, Jarosław Cupriak, Adam Hajduczenia, Piotr Michalczuk, Honorata Mierzejewska – Mikosza/Jagna Polakowska, Marcin Młynarczyk, Karolina Sadowska. Montaż, dźwięk i nagranie słuchowiska: Marcin Rumiński.

Warsztaty teatralno – filmowe: Przemysław Wasilkowski – prowadzenie, reżyseria oraz montaż etiud filmowych „Kamienica”
i „Waltrauta”.

Opracowanie materiałów dokumentacyjnych na strony internetowe: Marcin Kapłon, Wioletta Michalska, Ryszard Michalski, Przemysław Wasilkowski, Magdalena Wilde, Wojciech Wolański.

Opracowanie graficzne i informatyczne stron internetowych – „Wizawi” - Kamil Iwańczyk, Wojciech Wolański

Nasze działania wspierane były przez:

- Ireneusza Popiela - burmistrza Ornety oraz samorząd miasta Orneta;

- Jacka Kostkę - burmistrza Górowa Iławeckiego oraz samorząd miasta Górowo Iławeckie;

- Tomasza Sielickiego - burmistrza Braniewa oraz samorząd miasta Braniewa;

- prof. dr hab. Norberta Kasparka – dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie

- Miejski Dom Kultury w Ornecie

- Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie

- Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

- dyrektorów i nauczycieli szkół gminy Orneta, Łukta, Świętajno i SP 5 w Braniewie

- Stowarzyszenie „Ornecianie”

- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Ornecie

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie

Pragniemy serdecznie podziękować za szczególne zaangażowanie   i pomoc: Agnieszce Lewandowskiej, Danucie Jaroń, Hannie
i Józefowi Uzar, Annie Lipińskiej, Jerzemu Janulewiczowi, Agnieszce Lawrenc, Agacie Lipińskiej – Samek, Alinie Mańkut, Danucie Hanas, Jolancie Badyda, Teresie Naguszewskiej, Halinie Chojeckiej, Marii Dzikiewicz, Grażynie Kmito oraz seniorom i młodzieży z Ornety."Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności