Projekt "Archipelag Wędrowców"

Projekt „Archipelag Wędrowców” był realizowany przez Stowarzyszenie „Tratwa” we współpracy z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych i Miejskim Domem Kultury w Ornecie w 2020 roku .

Projekt zakładał poszukiwanie opowieści oraz tworzenie opartych na nich wielokierunkowych działań artystycznych i edukacyjnych. W trakcie programu udokumentowanych zostało wiele wywiadów biograficznych z najstarszymi mieszkańcami Ornety i Bażyn oraz innych elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zostały one następnie upublicznione w formie wystaw oraz na stronie internetowej : www:bażyny-zywe-archiwum.pl .

Przeprowadzony został w Liceum Ogólnokształcącym w Ornecie oraz w Szkole Podstawowej w Bażynach międzygeneracyjny program edukacji kulturowej – „Moje Muzeum”. Bardzo interesujące efekty konkursów, wraz z pracami wykonanymi poprzednio zamieszczono na powstałej w ramach programu stronie internetowej – www:warmiaimazurymojemuzeum.pl.

W ramach programu powstały projekty dwóch wystaw. Autorami scenariuszy byli Przemysław Wasilkowski i Ryszard Michalski, opracowanie plastyczne jest autorstwa Bartosza Świąteckiego i Adama Cieślaka.

Pierwsza z nich zatytułowana „Bażyny. Obrazy Przechowane”. Jest wyborem archiwalnych fotografii zachowanych przez mieszkańców Bażyn. Są one uporządkowane w tematyczne ciągi: Najstarsze Ślady, Dokumenty, Dzieci, Młyn, Ze szkoły.

Druga – Archipelag Wędrowców. Światy Pamiętane”. Stanowi ona wybór archiwalnych materiałów zebranych w czasie programu oraz uzupełnionych materiałami z dokumentacji Stowarzyszenia „Tratwa”.

Wystawa złożona jest z trzech segmentów:

Stary Świat – zbiór fotografii dokumentujących przedwojenną przeszłość obecnych mieszkańców Ornety i okolic,

Zesłania – dokumenty zsyłek na Syberię i do Kazachstanu,

Nowy Świat – obrazy z czasów powojennych osiedleń i Ornety po zakończeniu wojny.

Przeprowadzone spotkania i wywiady ewaluacyjne wskazują na wzrost zainteresowania lokalnym dziedzictwem i zmianę stosunku młodzieży do dziedzictwa pamięci swoich rodzin. Seniorzy z kolei sygnalizują także zmianę w stosunku do własnych zasobów – jak stwierdzili : „ wcześniej nie wiedzieliśmy, że komuś to jeszcze będzie potrzebne i że to zainteresować może młodych”.

Program dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2020 oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

 

 

Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności