Podpisanie umowy

 

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie z przyjemnością informuje, że dnia 8 maja 2020 roku zawarło umowę na remont i modernizację budynku Centrum przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) z Przedsiębiorstwem Budowlanym WITKA Sp. z o.o.

Centrum reprezentował pełnomocnik zarządzający Jarosław Kowalski, Przedsiębiorstwo Witka Prezes Zarządu Tomasz Rybak, a Samorząd Województwa Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska.

Remont będzie obejmował prace termomodernizacyjne i ogólnobudowlane, prowadzące do odnowy obiektu dla prowadzenia w nim działalności kulturalnej. Znajdzie się tam m.in.: sala widowiskowa na ok. 400 miejsc. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec III kwartału 2021.

Inwestycja w zakresie termomodernizacji budynku będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, z Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A. Projekt Centrum - „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) – termomodernizacja”, uzyskał dofinansowanie w wysokości 3692198,42 zł.

Pozostała część inwestycji zostanie sfinansowana ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 
Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności