Nasze miejsca, nasze księgi

Centrum w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Tratwa" i Miejskim Domem Kultury w Ornecie kontynuuje intensywnie działania programu. Bardzo cenna była dla nas także nawiązana współpraca z Olsztyńskim Teatrem Lalek. Istota programu polega na przekształcaniu gromadzonych od najstarszych mieszkańców opowieści, wspomnień, dokumentów w działania artystyczne. W ich żmudnym przygotowywaniu uczestniczyły grupy mieszkańców - seniorów i młodzieży. Zasadą projektu było właśnie tworzenie sytuacji międzypokoleniowej współpracy. W dniach 17 i 18 listopada 2019 r. odbyły się pokazy spektaklu "Kierunek Orneta". Był on inspirowany opowieściami o "legendarnych" Ornecianach. Jego twórcami byli aktorzy Teatru Lalek - Honorata i Mateusz Mikosza oraz Piotr Michalczuk.

 

Spektakl

Czytania performatywne

Kolejnym ważnym działaniem programu były czytania performatywne, odbyły się one w 2 grudnia w MDK i 3 grudnia w orneckim Liceum. Zgromadzone przez nas w Ornecie zapisy wywiadów, wspomnienia, stare fotografie , zostały przekazane twórcom zgromadzonym w Pracowni Dramatu działającej pod kierunkiem Andrzeja Bartnikowskiego przy Olsztyńskim Teatrze Lalek. W wyniku powstały trzy dramaty inspirowane losami mieszkańców Ornety. Dwa z nich, w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego, zostały zaprezentowane mieszkańcom miasta, właśnie w formie czytań performatywnych wykonywanych przez aktorów teatru.

Działania plastyczne

W ramach projektu przez ostatnie pól roku w Ornecie pracowała grupa młodych ludzi pod kierunkiem olsztyńskich artystów plastyków - Adama Cieślaka i Bartosza Świąteckiego. Inspiracją ich pracy była niezwykle malownicza przestrzeń miasta, a także wspomnienia mieszkańców z nimi się wiążące i stare fotografie Ornecian. W wyniku prac grupy powstało wiele interwencji i działań plastycznych w przestrzeni miasta - zapraszamy do zapoznania się z fragmentami dokumentacji.

 
Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności