I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka


Zapraszamy do udziału. Termin zgłaszania udziału w zmaganiach konkursowych mija 7 października 2019 r.

Dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” maestro Jacek Boniecki zaprasza utalentowane wokalnie osoby do wzięcia udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka.
Konkurs jest przedsięwzięciem o szerokim zasięgu. Pierwszy etap przesłuchań odbędzie się w 16 ośrodkach regionalnych – Instytucjach Partnerskich w całej Polsce. W województwie warmińsko-mazurskim będzie to Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do II Etapu, który odbędzie się w siedzibie zespołu „Mazowsze” w Otrębusach. Laureaci konkursu wystąpią podczas Koncertu Galowego wraz z Chórem, Orkiestrą i Baletem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego.

REPERTUAR
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie utworów z repertuaru PZLPiT „Mazowsze”. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów – po jednym z każdej z dwóch obowiązujących zawodników list. (lista dostępna tutaj).

PRZESŁUCHANIA
Podczas występu konkursowego uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie jednego z przygotowanych utworów (kompozycja zostanie wybrana przez jury spośród dwóch przygotowanych przez uczestnika). Jeśli komisja konkursowa uzna za stosowne, uczestnik może zostać poproszony o zaprezentowanie drugiej z przygotowanych kompozycji. Dopuszczalne są wykonania a capella, a także z towarzyszeniem akompaniatora albo zespołu. Dozwolone jest również wykonanie utworu z podkładem odtworzonym z nośnika. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia uczestnik zobowiązany jest podać na karcie zgłoszeniowej. I Etap przesłuchań regionalnych dla województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 10-11 października 2019 r. w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1, Olsztyn. II Etap Konkursu wraz z Koncertem Galowym: 23-26 października 2019 r. Siedziba PZLPiT „Mazowsze” w Karolinie – Otrębusy pod Warszawą

KATEGORIE WIEKOWE:

I Kategoria wiekowa: 9–14 lat
II Kategoria wiekowa: 15–19 lat
III Kategoria wiekowa: 20–25 lat
IV Kategoria wiekowa: 26+ lat


JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie Jopka zobowiązane są do przesłania podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia konkursowego (pobierz kartę zgłoszenia). Gromadzeniem zgłoszeń do I Etapu Konkursu zajmują się partnerzy wydarzenia w poszczególnych województwach w całej Polsce. Dla uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego jest to Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Zgłoszenia można przesłać:
- drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.jopek@ceik.eu
- lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn z dopiskiem “JOPEK KONKURS”
Termin zgłaszania udziału w zmaganiach konkursowych mija 7 października 2019 roku (w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego). Każde przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailowo lub telefonicznie.
NAGRODY:
I Nagroda – 6000 zł
II Nagroda – 4000 zł
III Nagroda – 2000 zł

Nagrody finansowe zostaną przyznane w każdej kategorii wiekowej.
Regulamin oraz szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie organizatora – przejdź do strony www.


Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności