Jacek Sztorc - "Wnętrza krajobrazu"

 

Naukę fotografowania rozpoczął w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży (obecnie Pałac Młodzieży). Zadebiutował wystawą „Krajobrazy” (Stowarzyszenie PAX) i w swej pracy twórczej pozostał wierny

tematyce pejzażu.

Wieloletni członek Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Fotograficznego, w ostatnich latach działalności organizacji – wiceprezes ds. wystawienniczych.

Od 2020 r. członek Polskiego Związku Fotografów Przyrody.

Na artystycznym koncie ma 20 wystaw indywidualnych. Był komisarzem kilku wystaw fotograficznych. Od kilku lat z powodzeniem zajmuje się także fotografią wnętrz.


Od ponad 20 lat Jacek Sztorc jest członkiem Stowarzyszenia WK „Borussia”, zaangażowanym w projekty wydawnicze i edukacyjne dla młodzieży oraz dokumentującym działalność organizacji.

Dorobek artystyczny Jacka Sztorca, pokazujący piękno i wyjątkowość lokalnej przyrody, stanowi 45-letnią dokumentację śladów cywilizacyjnych przemian i dziejów kolejnych

pokoleń mieszkańców Warmii i Mazur.

www.facebook.com/events/990180505157704

Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności