II etap I Konkursu WMFF zakończony

Zgodnie z harmonogramem wynikającym z Regulaminu Konkursu Filmowego na wpieranie produkcji filmowej prowadzonego przez Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy w Olsztynie, 24 maja br. zakończył się drugi etap Konkursu.

Troje niezależnych ekspertów oceniło merytorycznie dziesięć spośród czternastu złożonych projektów, które spełniały warunki formalne obowiązujące producentów aplikujących o dotacje finansowe. Zadanie to organizatorzy I Konkursu WMFF powierzyli Marii Malatyńskiej, Janowi Dworakowi i Jerzemu Niemczukowi. Eksperci ocenili trzy projekty fabularne, sześć  dokumentalnych i jedną animację.

W wyniku oceny ekspertów do trzeciego etapu Konkursu, w którym trzyosobowa Komisja Regionalna zdecyduje o rozdziale środków na dofinansowanie produkcji filmowej, zakwalifikowało się siedem projektów.

Przypomnijmy, że Komisja ma na ten cel  pół miliona złotych przekazanych Regionalnemu Funduszowi Filmowemu przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.

Zwycięzców I Konkursu poznamy pod koniec czerwca br.

 

Eksperci I Konkursu WMFF:

MARIA MALATYŃSKA – krytyk filmowy i publicystka. Absolwentka UJ. Od 40 lat pracuje w mediach („Życie literackie”, „Echa Krakowa”, „Magazyn Filmowy”, „Film”, „Tygodnik Powszechny”, „Przekrój”, „Kino”, „Odra”, „Zeszyty Europejskie”, Gazeta Krakowska”, „Kraków”). Członkini SDP, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, FIPRESCI, a także Polskiej Akademii Filmowej. Przez 25 lat pracowała jako wykładowczyni w PWST w Krakowie. Od kilku lat jest Ekspertem Komisji Ocen Scenariuszy przy PISF. Autorka książek i wywiadów oraz audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych znanym postaciom kina (Zbigniew Cybulski, Jerzy Stuhr, Andrzej Wajda, Jan Himilsbach, Wojciech Kilar i wielu innych). Specjalizuje się w kinie niemieckim. Jej publikacje „Niemiecki ekspresjonizm filmowy” i „Post-mosty” zostały bardzo dobrze przyjęte po obu stronach Odry.

 


JAN DWORAK
– producent filmowy i telewizyjny, dziennikarz, ekspert medialny. Ukończył polonistykę na UW. Pracę dziennikarską rozpoczął w latach 70-ych w pismach sportowych, jednocześnie zaangażowany był w wydawanie prasy i książek  drugiego obiegu. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. środków masowego przekazu. Na początku lat 90-ych był wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Radia i Telewizji, po odejściu z telewizji został producentem filmowym, był współwłaścicielem firm „Prasa i Film” i Studio A, które w tym czasie produkowały m.in. programy publicystyczne, talk shows, filmu dokumentalne, seriale „Miodowe lata”, „Kasia i Tomek”, spektakle Teatru Telewizji „Śmiech w ciemności”, „Hrabia” oraz filmy fabularne „Czas zdrady”, „Weiser”, „Wszystko co kocham”. Pełnił też funkcje społeczne: przewodniczący Rady Programowej TVP, członek Komitetu Kinematografii, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów. W  latach 2004 – 2006 prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A., w latach 2010-2016 przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 


JERZY NIEMCZUK – pisarz i scenarzysta seriali m.in. „Rancho”, „Stacyjka”, „Rodzina zastępcza”, „Siła wyższa”, a także filmów fabularnych i słuchowisk. Urodzony w Lublinie, studiował polonistykę na UW. Od końca lat 70 związany z Mazurami, gdzie napisał większość swoich utworów. Od osiemnastu lat osiadł tu na stałe

Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności