Festiwal w Sztynorcie

Zakończył się trwający w dniach 14- 20 sierpnia 2021 r. Festiwal Sztynort „Volken/Chmury 2021”. Wspólnym wysiłkiem fundacji rodziny Lehndorfów, Stowarzyszenia „Tratwa” i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie od pięciu lat ożywiamy przestrzeń wokół powstającego z ruiny pałacu w Sztynorcie. To jedno z najważniejszych miejsc pamięci w naszym regionie. Swoją historią przeczy wielu stereotypom. W czasie festiwalu prezentowaliśmy wystawę o dziedzictwie kulturowym Warmii

i Mazur, która powstała z materiałów gromadzonych w trakcie naszych programów realizowanych wspólnie ze stowarzyszeniem „Tratwa”. Istotnym elementem prezentacji było spotkanie z Panią Kazimierą Klobuszeńską. Pani Kazimiera niezwykle interesująco opowiadała o swoich związkach z mazurskim rodem Klobuszeńskich. W trakcie dyskusji panelowej - „Chmury pamięci. Blaski i Cienie” Ryszard Michalski prezentował metody pracy z żywym dziedzictwem kulturowym naszego regionu. W dyskusji uczestniczyli: prof. dr hab. Wojciech Łukowski (Uniwersytet Warszawski),

dr Anna Damięcka-Wójcik (Uniwersytet Warszawski) i Janusz Janowski (3D Scanner Lab).

 

Szczegółowy program ⬇️

2021.stnort.org/program-festiwalu-festivalprogramm

Polityka prywatności © 2019 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Polityka prywatności