II Konkurs na wspieranie produkcji filmowych


UWAGA PRODUCENCI FILMOWI

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy ogłasza konkurs na wspieranie finansowe produkcji filmowych. Warunki uczestnictwa w II Konkursie precyzuje zamieszczony niżej Regulamin. 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 grudnia 2017 r. o godz. 15.00.

Za termin złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do sekretariatu Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn.

ZAŁĄCZNIKI
Regulamin II Konkursu Filmowego WMFF
- Wniosek - II Konkurs (zał. nr 1)
- Karta oceny - fabuła (zał. nr 2)
- Karta oceny - dokument (zał. nr 3)
- Karta oceny - animacja  (zał. nr 4)

Polityka prywatności © 2017 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Polityka prywatności